DONUT ECONOMIE

donut economie

Donut Economie

Wij geloven in een circulaire economie die
herinvesteert in de maatschappij
in plaats van het
nastreven van eindeloze winst.

Wat is de donut economie?

In tegenstelling tot het huidig economisch model streeft de Donut economie niet naar eindeloze winst. De Donut economie is een circulaire economie die herinvesteert in de maatschappij. Ze begeleidt ons allemaal naar duurzaam ondernemen met respect voor de planetaire en menselijke grenzen

De naam 'donut' is ontleend aan de vorm van het diagram: een cirkel met een gat in het midden. Het gat van het model geeft weer hoeveel mensen geen toegang hebben tot basisbenodigdheden als gezondheidszorg, onderwijs, en huisvesting. De elementen waar de Donut Economie zich op focust, kan je enigszins vergelijken met de SDG´s of Sustainable Development Goals.

De korst geeft weer in hoeverre de ecologische plafonds (planetaire grenzen), waarvan leven afhankelijk is, worden overschreden. Volgens het model is een economie welvarend als alle twaalf elementen van het sociale fundament worden gehaald zonder een ecologisch plafond te overschrijden. Dat is de ruimte waarin we, binnen de mogelijkheden van de planeet, kunnen voorzien in de behoeften van iedereen. Om welzijn van mens en natuur te laten bloeien is het vinden van de juiste balans dus essentieel.

Wat is donut economie?

Donut Economie,
het DNA van Charipickers

De donut economie is op alle manieren deel van Charipickers. We hebben dan ook onze hele bedrijfsvoering hierop gebouwd en brengen dit op 2 manieren in de praktijk.

Allereerst investeren we als bedrijf zelf in de maatschappij door verschillende projecten en organisaties te steunen waar we echt in geloven 

Daarnaast gaan we hier ook mee aan de slag met onze klanten en partners. Met onze inhuurdonut zorgen we er enerzijds voor dat onze klanten op een duurzame manier inhuren en onder meer aandacht hebben voor werkbaar werk. 

En voor klanten die iets extra willen doen voor de maatschappij hebben we innovatieve incentive modellen die ons samen in staat stellen om maatschappelijke projecten uit te werken.

De maatschappelijke projecten die
we reeds ondersteunen